foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phạm Mạnh Hiền.

Hiệu đính: NGƯT. Phan Hữu Hạnh.

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội. Năm: 2010. Mô tả: 666Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần 1: vận tải ngoại thương
Chương 1: khái niệm chung về vận tải. Chương 2: chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. Chương 3: nghiệp vụ thuê tàu. Chương 4: chuyên chở hàng hóa bằng container. Chương 5: vận tải đa phương thức/vật tải liên hợp. Chương 6: chuyên trở hàng hóa bằng đường hàng không. Chương 7: chuyên trở hàng xuất nhập khẩu: đặc điểm và tác dụng; cơ sở vật chất kỹ thuật; tổ chức và thể lệ chuyên trở đường sắt việt nam; liên vận đường sắt quốc tế.
Phần 2: nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
Chương 1: khái niệm chung về giao nhận. Chương 2: nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhâp khẩu. Chương 3: thủ tục hải quan. Chương 4: thủ tục hải quan với một số trường hợp khác. Chương 5: thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Chương 6: phương pháp xác định giá trị tính thuế hàng hóa nhập khẩu theo gatt/wto. Chương 7: áp mã tính thuế suất xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Chương 8: gom hàng trong dịch vụ giao nhận quốc tế.
Phần 3: bảo hiểm hàng hải
Chương 1; khái niệm về bảo hiểm. Chương 2: rủi ro và tổn thất. Chương 3: các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. Chương 4: ký hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Chương 5: thủ tục bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, giám định, bồi thường. Chương 6: bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ việt nam
Phụ lục:
Chứng từ hàng hóa - chứng từ vận tải - chứng từ bảo hiểm-chứng từ kho hàng - chứng từ giao nhận và hải quan. Hợp đồng thuê tàu theo chuyến mầu gencon 22. Các thuật ngữ - Ký hiệu viết tay. Giải thích một số thuật ngữ trong giao nhận vận tải.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn