foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Phạm Văn Tài (chủ biên), TS. Nguyễn Hoàng Phương, ThS. Nguyễn Ngọc Trang, ThS. Đặng Thị Hoa, ThS. Nguyễn Thị Thơ.

Nhà xuất bản Tài chính. Năm: 2019. Mô tả: 359Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương mở đầu. Nhập môn về thủ tục hải quan. Chương 1. Lịch sử hình thành của hải quan thế giới và hải quan Việt Nam. Chương 2. Cơ sở lý luận về thủ tục hải quan. Chương 3. Một số nghiệp vụ hải quan cơ bản. Chương 4. Giới thiệu chung về khai báo hải quan điện tử. Chương 5. Khai báo hải quan cho các loại hình. Chương 6. Kiểm tra, giám sát hải quan.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn