foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Phạm Văn Tài (chủ biên), TS. Nguyễn Hoàng Phương, ThS. Đỗ Nguyễn Khánh Linh, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.

Nhà xuất bản Tài chính. Năm: 2019. Mô tả: 262Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương mở đầu. Đối tượng, vị trí, nội dung, phương pháp nghiên cứu học phần. Chương 1. Những vấn đề cơ bản của đàm phán thương mại quốc tế. Chương 2. Các chiến lược và kỹ thuật trong đàm phán thương mại quốc tế. Chương 3. Quá trình đàm phán thương mại quốc tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn