foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Thái Hằng, PGS. TS. Lê Viết Hùng (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2007. Mô tả: 287Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 338.4/ H116. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày những kiến thức cơ bản nhất về quản trị kinh doanh, quản lí kinh tế, một số kiến thức đặc thù và yêu cầu riêng của quản lí kinh tế dược, một số kĩ năng thực hành trong các lĩnh vực chính của ngành dược, tiếp cận xu hướng quản lí kinh tế dược trong cơ chế kinh tế mới

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn