foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Phạm Vũ Khiêm, TS. Hứa Thùy Trang.

Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội, năm: 2020. Mô tả: 199Tr, kích thước: 21cm. Số định danh:658.406/ Kh304. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Tổng quan về thay đổi và quản trị sự thay đổi tổ chức; những rào cản đối với thay đổi tổ chức; văn hóa thay đổi của tổ chức; mô hình tiêu biểu của thay đổi tổ chức; hoạch định và kế hoạch thay đổi tổ chức; tổ chức thực hiện và truyền thông cho sự thay đổi; thay đổi và phát triển tổ chức

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn