foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Lam.

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội, năm: 2011. Mô tả: 405Tr, kích thước: 21cm. Số định danh: 302.3/ L104. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu về hành vi tổ chức. Chương 2. Những cơ sở của hành vi cá nhân. Chương 3. Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc. Chương 4. Động viên. Chương 5. Những cơ sở của hành vi nhóm. Chương 6. Hành vi trong nhóm và xung đột. Chương 7. Thông tin. Chương 8. Văn hóa tổ chức. Chương 9. Đổi mới và phát triển tổ chức.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn