foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Kim Định.

Nhà xuất bản: Tài chính, năm: 2010. Mô tả: 460 trang, 21cm. Số định danh:658.562/ Đ312. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2

Nội dung:

Trình bày Một số quan điểm và các nguyên tắc cơ bản trong quản lí chất lượng hiện đại; Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến quản lí chất lượng; Phương pháp quản lí chất lượng đồng bộ TQM - Total Quality Management; Xây dựng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008; Đo lường, đánh giá chất lượng và phần bài tập gồm một số báo cáo của các chuyên gia, bài tập ứng dụng, câu hỏi trắc nghiệm về quản trị chất lượng


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn