foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Diệp.

Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm: 2018. Mô tả: 482 trang, 24cm. Số định danh: 658.155/ H307. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Sách trình bày những nội dung sau: tổng quan về quản trị rủi ro doanh nghiệp; môi trường nội bộ doanh nghiệp; xác định những mục tiêu; nhận diện biến cố; đánh giá rủi ro; đối phó với rủi ro; các hoạt động kiểm soát và nhiều hoạt động khác liên quan. Quản trị rủi ro được xem xét như một môn “nghệ thuật” đầy thú vị bởi sự biến động. Những bài học từ những sai lầm trong quá khứ, luôn là những bài học quý báu nhất. Sách sẽ phân tích những sự kiện này, nhằm đúc kết nên những kiến thức quản trị rủi ro cho bạn đọc. Cùng với việc kết hợp những phương pháp quản trị rủi ro hiện đại nhất.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn