foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Văn Chiến; TS. Nguyễn Thanh Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 383/ Ch305. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyển phát của các doanh nghiệp đối với Viettel Post chi nhánh Trà Vinh, qua đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thu hút khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chuyển phát của Viettel Post trong thời gian tới.

 

Tác giả: Phạm Ngọc Hân; PGS. TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 384.065/H121. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá công tác quản lý nguồn nhân lực y tế của Bệnh viện Sản – Nhi năm 2022. Xác định một số yếu tố liên quan đến công tác quản lý nguồn nhân lực Bệnh viện Sản – Nhi năm 2022.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Giữ; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 384.64 / Gi550 . Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mạng di động của khách hàng khu vực tỉnh Trà Vinh. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy quyết định lựa chọn mạng di động của khách hàng ở khu vực tỉnh Trà Vinh thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hòa; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 383/ H401. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ chuyển phát trong nước tại Bưu chính Viettel chi nhánh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ chuyển phát trong nước của Viettel Post Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thụy Thùy Dương; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 382.43137783/ D561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng chuỗi cung ứng của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long. Đánh giá mối quan hệ lợi ích kinh tế giữa các đối tượng tham gia chuỗi cung ứng của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long, cụ thể là người nuôi trồng, đại lý thu mua và Công ty Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng cho Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn