foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thanh Trúc; TS. Mai Thanh Loan (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ Tr506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục gửi tiền có kỳ hạn 01 đến 06 tháng của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh nhằm đề xuất hàm ý quản trị cải thiện các nhân tố nhằm thúc đẩy các giao dịch gửi tiền tại Chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lê Bằng Phong; PGS. TS. Trương Đông Lộc (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.7/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

 

Tác giả: Hồ Minh Mẫn; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 68Tr. Số định danh: 368.382/ M121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế của các cá nhân trong hộ gia đình từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

 

Tác giả: Tăng Trường Phú; TS. Nguyễn Thanh Liêm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ Ph500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh và từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm gia tăng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Bùi Thị Mỹ Phương; TS. Lê Long Hậu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công đoàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất hàm ý quản trị giúp nâng cao năng suất làm việc của cán bộ công đoàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn