foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Sao Ly; PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 117Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.31/ L600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị nâng cao sự gắn kết của nhân viên tại các Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Thị Hồng Châu;  TS. Nguyễn Thanh Liêm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.32/ Ch125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng về thu hút tham gia BHNT BIDV Metlife tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng số lượng người dân mua BHNT BIDV Metlife trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Nhật Trường; PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 150Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Tr561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tiến hành phân tích tác động của CRM đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân trong hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Trà Vinh nhằm đề xuất một số hàm ý quản trị giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

 

Tác giả: Trần Như Thảo; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 102Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1752/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại BIDV Trà Vinh. Từ đó đưa ra hàm ý quản trị nhằm thu hút tiền gửi KHCN tại BIDV Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trần Thị Thúy An; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ A105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của người lao động tại Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc tại đơn vị.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.