foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Minh Mẫn; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 68Tr. Số định danh: 368.382/ M121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế của các cá nhân trong hộ gia đình từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

 

Tác giả: Tăng Trường Phú; TS. Nguyễn Thanh Liêm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ Ph500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh và từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm gia tăng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Bùi Thị Mỹ Phương; TS. Lê Long Hậu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công đoàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất hàm ý quản trị giúp nâng cao năng suất làm việc của cán bộ công đoàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Võ Thị Kim Oanh; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ O408. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua QAMS trực tuyến của NTD trên địa bàn TP Bến Tre. Trên cơ sở đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy quyết định mua hàng trực tuyến của NTD.

 

Tác giả: Đỗ Thùy Trang; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua lại MPCSD Hàn Quốc của NTD nữ tại địa bàn Thành phố Bến Tre (TP. Bến Tre). Từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp kinh doanh MP tại Bến Tre nói riêng và doanh nghiệp trong ngành MP nói chung có chính sách phát triển kinh doanh phù hợp.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.