foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Vĩnh Đầy; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.812/ Đ126. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về công tác quản trị quan hệ khách hàng của công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM (mối quan hệ giữa khách hàng và công ty trên địa bàn thành phố Trà Vinh).

 

Tác giả: Phan Hồng Phúc; PGS. TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ Ph506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố Marketing ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Trà Vinh, qua đó tìm ra giải pháp marketing nhằm phát triển tín dụng tại Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.743/ Kh401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến CVTD đối với khách hàng cá nhân để phát hiện những vấn đề tồn tại nhằm đề xuất các giải pháp phát triển CVTD đối với khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Sang; PGS. TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.743/ S106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch Càng Long – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh nhất là đánh giá những kết quả, những hạn chế của cho vay tiêu dùng tại ngân hàng này từ đó làm cơ sở đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch Càng Long – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh trong những năm tiếp theo.

 

Tác giả: Võ Quốc Dũng; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank Trà Vinh. Từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nâng cao các yếu tố chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Vietcombank Trà Vinh từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.