foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Văn Mạnh; PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8/ M107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng sản xuất tiêu thụ và kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm dừa sáp tại Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; từ đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm dừa sáp, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông hộ trồng dừa sáp tại huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Văn; PGS. TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4/ V115. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này là một nỗ lực trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, để đánh giá những nhân tố tác động đến mức độ sẵn lòng chi trả bảo hiểm y tế của người dân khi tham gia và chi trả cho dịch vụ BHYT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay.

 

Tác giả: Trần Thanh Trà; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Tr100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Trà Vinh, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trương Lâm Vũ; PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ V500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng dịch vụ tín dụng bản lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh; từ đó, đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng bản lẻ tại Ngân hàng.

 

Tác giả: Nguyễn Quang Vinh; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.834/ V312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thu hút khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Mobile banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.