foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Anh Huy; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ D522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Sacombank chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên Sacombank trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trang Ngân Phương; TS. Ngô Quang Huân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài này là căn cứ vào những yếu tố tác động của phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng của nhân viên tại Ngân hàng nhằm đề xuất các kiến nghị trong phong cách lãnh đạo của lãnh đạo trong ngân hàng nhằm gia tăng thêm sự hài lòng của nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Trà Vinh

 

Tác giả: Phạm Văn Khánh; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 302.35/ Kh107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014-2018, để từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện Văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Thị Thanh Thúy; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.743/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động marketing đối với dich vụ cho vay mua ô tô tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh; từ đó, đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm phát triển dịch vụ cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh

 

Tác giả: Phạm Thúy Kiều; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ K309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc thực hiện đề tài nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của NLĐ tại KBNN Bến Tre, từ đó đề xuất các hàm ý, khuyến nghị nhằm nâng cao động lực làm việc của NLĐ tại đơn vị.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.