foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Thị Bé Nhi; TS. Trương Thị Bé Hai (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.382/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích đánh giá thực trạng về BHYT, xác định những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện. Đề xuất giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Thị Kim Loan; GVC. TS. Ngô Thị Ánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ L406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại BIDV Trà Vinh:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về sản phẩm thẻ;

- Phân tích thực trạng rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong kinh doanh thẻ tại BIDV Trà Vinh giai đoạn 2016-2018;

- Đề xuất giải pháp để hạn chế tối đa những rủi ro xảy ra trong hoạt động kinh doanh thẻ tại BIDV Trà Vinh.

 

Tác giả: Huỳnh Văn Yên; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.827/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng giá trị thương hiệu Bia Sài Gòn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu trong nhận thức của người tiêu dùng.

 

Tác giả: Võ Thị Thúy Hằng; TS. Mai Thanh Loan (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.382/ H116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHYT hộ gia đình, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình của người dân trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh

 

Tác giả: Lê Thành Trung; TS. Ngô Quang Huân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.743/ H522. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng dịch vụ cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản tại phòng giao dịch Phạm Thái Bường – ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản tại phòng giao dịch Phạm Thái Bường – ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.