foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thành Trung; PGS. TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ Tr513 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Trà Vinh. Trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp cho Agribank chi nhánh Trà Vinh đưa ra được những chính sách phù hợp thu hút thêm khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm.

 

Tác giả: Hồ Quốc Đạt; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.4/ Đ110. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp thời gian qua; Đánh giá thực trạng hoạt động HTXNN kiểu mới tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013- 2017 nhằm thấy được những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTXNN

Tác giả: Nguyễn Phước Hậu; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ H125. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích thực trạng nợ xấu và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các khoản nợ xấu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh.

Tác giả: Lương Trung Ngãi; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ Ng103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này thực hiện nhằm đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm duy trì và gia tăng khách hàng cá nhân mới cho chi nhánh.

 

Tác giả: Dương Ngọc Thơ; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8/ Th460. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng xây dựng và quảng bá thương hiệu BIDV giai đoạn 2015-2017. Đánh giá thực trạng của hoạt động marketing và yếu tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến sự phát triển thương hiệu BIDV tại Chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất giải pháp quảng bá thương hiệu BIDV tại Chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới góp phần nâng cao giá trị thương hiệu của BIDV trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.