foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Danh; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ D107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động Marketing tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh;

- Xác định các ưu điểm và hạn chế của hoạt động Marketing để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hệ thống Marketing hiện tại của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Thạch Thị Na Qui; TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Qu300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;

- Phân tích và đánh giá thực trang công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh. Việc đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để thấy được những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Yêm; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Y602. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp giúp nâng cao động lực làm việc của nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lâm Minh Thư; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.00285/ Th550 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu tình hình thực tế để phân tích thực trạng sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản trị doanh, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao kết quả sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản trị doanh nghiệp tại Công ty Xăng dầu Trà Vinh.

 

Tác giả: Trương Văn Út; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.34/ U522. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các khái niệm, nội dung có liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, trên cơ sỡ lý luận đó tác giả liên hệ, phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa tổ chức tại Agribank tỉnh Trà Vinh. Qua đó, đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện VHDN tại Agribank tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.