foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thành Sĩ; PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 113Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 330 S300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài, nội bên trong doanh nghiệp và đề xu ất giải pháp nh ằm xây dựng chiến lược phát triển Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM đến năm 2020.

- Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng kinh doanh tại Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

- Mục tiêu 2: Xây dựng chiến lược phát triển Công ty Cổphần dược phẩm TV.PHARM đến năm 2020.

- Mục tiêu 3: Lựa chọn các chiến lược phát triển và đềxuất các giải pháp phù hợp với nguồn lực công ty và môi trường kinh doanh đểnâng cao vịthếcạnh tranh của công ty đến năm 2020.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Như Phong; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 116Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.4012 Ph431. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Đề tài nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất - Thương mại Định An (Công ty) trong thời gian qua, hoạch định các chiến lược và đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 - 2020.

(1) Phân tích thực trạng môi trường bên ngoài, môi trường nội bộ có ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của Công ty từ năm 2011 đến năm 2014;

(2) Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Định An giai đoạn 2015 - 2020;

(3) Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Minh Nhanh; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 137Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 N107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Phát triển nguồn nhân lực Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đến năm 2020:

- Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Làm rỏ thực trạng các nhân tố ảnh hưởng phát triển nguồn nhân lực tại công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Đánh giá chung về thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Đưa ra được giải pháp và phương thức triển khai phát triển nguồn nhân lực Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đến năm 2020.

Register to read more ...

Tác giả: Lý Minh Hoa; TS. Nguyễn Đình Hòa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 127Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 H401. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu này nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngành thuế tỉnh Trà Vinh. Vì vậy, nghiên cứu này đặt ra những mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:

- Hệ thống lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực làm cơ sở để nghiên cứu đề tài.

- Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, phát hiện ra những hạn chế còn tồn tại làm cơ sở đề xuất giải pháp.

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Giáp Nguyên; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 97Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511 Ng527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Đề tài nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.Từ đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện công tác quản lý thu BHXH, góp phần phát triển sự nghiệp BHXH một cách bền vững trên địa bàn tỉnh Trà Vinh:

(1) Phân tích thực trạng thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

(2) Đánh giá tồn tại và nguyên nhân quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

(3) Đề xuất giải pháp cải thiện quản lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.