foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thúy Oanh; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 113Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 O-408. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu này nhằm xác định mức độ gắn bó với công việc của nhân viên NHNN Chi nhánh tỉnh Trà Vinh. Tìm ra cơ sở khoa học và đề nghị một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng sự gắn bó của họ với công việc tại đơn vị.

Để đạt được mục tiêu chung như trên, đề tài thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu 1: Đánh giá chung về thực trạng công tác quản trị nhân sự tại NHNN Chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu 2: Phân tích thực trạng sử dụng lao động tại NHNN Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, qua đó kiểm định về mối quan hệ giữa các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ gắn bó với công việc của nhân viên.

Mục tiêu 3: Đề ra giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn và mức độ gắn bó với công việc của nhân viên.

Register to read more ...

Tác giả: Đào Việt Ngữ; TS. Dương Thị Mai Hà Trâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 101Tr. Kích thước: 30cm.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Mục tiêu chung của đề tài này là đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Đánh giá thực trạng hoạt động của mô hình Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Phân tích hiệu quả kinh tế và xã hội của mô hình Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Thị Lương Tâm; TS. Huỳnh Văn Hồng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 114Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.827 T120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, từ đó nhận xét những điểm mạnh, yếu trong việc xây dựng giá trị thương hiệu trường Đại học Trà Vinh, đề xuất mô hình ứng dụng.

2. Phân tích thực trạng giá trị thương hiệu trường Đại học Trà Vinh.

3. Đề xuất những giải pháp cho nhà quản trị trường Đại học Trà Vinh nhằm nâng cao giá trị thương hiệu cho trường và nâng cao vị thế cạnh tranh trên phạm vi khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long nói riêng và trên cả nước nói chung.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Kiều Chinh; TS. Quan Minh Nhựt (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 113Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.812 Ch312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độhài lòng trong công việc của nhân viên khối văn phòng tại Thành Phố Trà Vinh. Từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên.

Nghiên cứu cần giải quyết các mục tiêu cụ thể như sau:

(1) Phân tích thực trạng công việc của nhân viên khối văn phòng tại Thành Phố Trà Vinh.

(2) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên khối văn phòng tại Thành Phố Trà Vinh.

(3) Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên khối văn phòng tại Thành Phố Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Đoàn Trương Thanh Lâm; TS. Lê Tấn Phước (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 112Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 L120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nhằm đánh giá, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, từ đó đề xuất giải pháp để cải tiến chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Agribank - Chi nhánh Trà Vinh.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, đề tài có ba mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Agribank - Chi nhánh Trà Vinh.

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Agribank -Chi nhánh Trà Vinh.

- Đề xuất giải pháp để cải tiến chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Agribank -Chi nhánh Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.