foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đoàn Thị Ngọc Trâm; PGS. TS. Võ Thành Danh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 97Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 Tr120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Trà Vinh. Qua phân tích nhằm đưa ra một số giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa liên thông.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, đề tài có ba mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế một cửa liên thông cho thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu 2: Phân tích sự hài lòng của Doanh nghiệp đối với cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Đoàn Anh Tuấn; TS. Phan Đình Khôi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 112Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 T502. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị lực lượng bán hàng tại công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, từ đó giúp công ty đạt mức doanh số đề ra.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, đề tài có ba mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng công tác quản trị lực lượng bán hàng hiện nay tại công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản trị lực lượng bán hàng tại công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Mục tiêu 3: Đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng.

Register to read more ...

Tác giả: Đỗ Thành Lý; TS. Lê Tấn Nghiêm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 123Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 L600. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Phân tích thực trạng hoạt động cho vay DNNVV của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh để đưa ra giải pháp nhằm đẩy mạnh cho vay đối với DNNVV

Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, đề tài có ba mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh.

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh.

- Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Đỗ Chí Hướng; PGS. TS. Võ Thành Danh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 123Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8 H561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Đánh giá công tác marketing của ngân hàng MHB - Chi nhánh Trà Vinh trong thời gian qua, để phát hiện các tác động của môi trường đến hoạt động marketing, từ đó đề xuất các giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường cho ngân hàng trong thời gian tới.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, đề tài có ba mục tiêu cụ thể:

(i) Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng MHB - Chi nhánh Trà Vinh trong thời gian qua.

(ii) Đánh giá các hoạt động marketing của Ngân hàng MHB - Chi nhánh Trà Vinh nhằm tìm ra những hạn chế, những điểm mạnh của ngân hàng trong thời gian qua.

(iii) Đề xuất các giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường c ho Ngân hàng MHB - Chi nhánh Trà Vinh trong tương lai để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, gia tăng sự hiện diện, nâng cao vị thế cạnh tranh, … để đưa Ngân hàng MHB - Chi nhánh Trà Vinh ngày càng trở thành ngân hàng hàng đầu tại Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Dương Thanh Nghĩa; TS. Lê Tấn Nghiêm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 111Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 Ngh301. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Vietcombank Trà Vinh để làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp làm gia tăng sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của Ngân hàng trong thời gian tới.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, đề tài có ba mục tiêu cụ thể:

i) Đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ của Vietcombank Trà Vinh.

ii) Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của Vietcombank Trà Vinh.

iii) Đề xuất một số giải pháp nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng tại Vietcombank Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.