foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đỗ Nguyễn Mai Trang; TS. Nguyễn Ngọc Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.70959786/ Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Qua đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức cho hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.17520959786/ Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh Trà Vinh (Agribank Trà Vinh), trên cơ sở đó gợi ý một số hàm ý quản trị nhằm gia tăng nguồn vốn huy động.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Tú; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.83/ T500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích tình hình hoạt động marketing cho sản phẩm sim ba khía, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm sim ba khía tại MobiFone tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Văn Thinh; PG. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8/ Th312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

 Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing của Công ty TNHH MTV xăng dầu Đồng Hương và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV xăng dầu Đồng Hương trên địa bàn huyện Càng Long.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Mến; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.4012/ M254. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Vạn Thành đến năm 2023.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh;

- Phân tích các yếu tố môi trường bên trong, bên ngoài tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Xây dựng các chiến lược kinh doanh cho Công ty;

- Lựa chọn chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược cho Công ty đến năm 2023.  

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.