foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Duy Linh. TS. Ninh Thị Thu Thủy (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại Đà Nẵng. Năm XB: 2013.

Mô tả: 87Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và phát triển nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành y tế của tỉnh Trà Vinh thời gian qua. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành y tế của tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Ngọc Hiểu. PGS. TS. Bùi Quang Bình (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Đà Nẵng. Năm XB: 2014.

Mô tả: 93Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Đề tài đi vào phân tích thực trạng việc làm của người lao động ở nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để thấy được những thuận lợi và những khó khăn của người lao động, đồng thời nhận biết được tình hình việc làm, cung cầu lao động ở nông thôn và phân tích những nhân tố ảnh hưởng và những khó khăn vướng mắc liên quan đến giải quyết việc làm ở nông thôn để từ đó đề xuất một số giải pháp giúp người lao động ở nông thôn đặc biệt là những người lao động nghèo có được việc làm, ổn định cuộc sống.

Register to read more ...

Tác giả: Châu Thị Trúc Ly. PGS. TS. Bùi Quang Bình (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Đà Nẵng. Năm XB: 2013.

Mô tả: 120Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3126 L600. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

- Hệ thống hóa được lý luận về đào tạo đào tạo cán bộ công chức cấp xã, phường để hình thành khung nội dung và phương pháp nghiên cứu.

- Phân tích thực trạng đào tạo cán bộ, công chức cấp xã, phường của tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua.

- Đề xuất một số giải pháp về đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường là người Khmer ở tỉnh Trà Vinh cho phù hợp và thực sự vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Tiêu Ngọc Linh. PGS. TS. Bùi Quang Bình (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại Đà Nẵng. Năm XB: 2014.

Mô tả: 120Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Khái quát được lý luận về Đào tạo nghề cho lao động. Đánh giá được thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Kiến nghị được các giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Phan Thị Xuân Huệ. PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại Cần Thơ. Năm: 2014.

Mô tả: 71Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Phân tích thực trạng hiệu quả mô hình sản xuất đậu phộng của nông hộ trên địa bàn huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh;

Xác định các nhân tố ảnh hưởng và phân tích mức độ ảnh hưởng bởi các nhân tố đến hiệu quả mô hình sản xuất đậu phộng của nông hộ trên địa bàn nghiên cứu;

Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả mô hình sản xuất đậu phộng của nông hộ trên địa bàn nghiên cứu

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.