foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Thị Mỹ Lan, PGS. TS. Võ Xuân Tiến (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển làng nghề. Phân tích thực trạng phát triển làng nghề mây tre, đan đát tại Trà Vinh thời gian qua. Đề xuất giải pháp để phát triển làng nghề mây tre, đan đát tại Trà Vinh thời gian tới

Register to read more ...

Tác giả: Đặng Thị Hân Ly, PGS. TS. Võ Xuân Tiến (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa lý luận về công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Phương Thúy.

University of Greenwich. Năm: 2013.

Mô tả: 42Tr, kích thước: 30cm

In the recent times, globalization has been significantly increasing around the world. The World Trade Organization (WTO) is one of the organizations that many countries want to become a member of to enter globalization. With a number of countries in the world, Vietnam also wants access to WTO. Vietnam experienced many negotiating tables and tried the best to impulse the development of economy and society for a long time. As the result, Vietnam became the 150th member of the WTO on January 11, 2007. Vietnam has made great strides toward integrating with the global economy well ahead of its WTO accession (Il Houng Lee, Patrizia Tumbarello, el at (2007), p3).

Furthermore, the WTO accession has also promoted and expanded the exporting of Vietnamese seafood products into the worldwide market. This industry has been one of the most important industries in Vietnam. Vietnam has a long tradition in the fishing activities and aquaculture. Nowadays, the fishery industry in Vietnam grows incessantly both quality and quantity. Besides that, Vietnam also gains an amount of money thanks to seafood exports. After WTO accession, Vietnam also has been gaining advantageous conditions to develop this industry as well as some challenges for expansion.

Overall, to understand this matter clearly, the study investigates the impact of WTO on aquaculture export (seafood export) in Vietnam thank to comparison between before and after Vietnam becoming a member of this organization. Moreover, the challenges as well as the achievement of Vietnam’s economy – especially aquaculture export - in WTO accession also performed in this study. .

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt, GS. Đinh Xuân Trình (Người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Ngoại Thương. Năm: 2011.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

- Hệ thống hoá các lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán và các loại chứng khoán phái sinh.

- Điểm qua tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua và nêu lên thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

- Nghiên cứu những kinh nghiệp thực tiễn về tổ chức sàn giao dịch chứng khoán phái sinh tại một số nước trên thế giới nhằm triển khai công cụ này một cách có hiệu quả tại Việt Nam.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm áp dụng chứng khoán phái sinh tại Việt Nam. .

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thị Nghĩa, PGS. TS. Võ Thành Danh (Người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2012.

Mô tả: 136Tr. Số định danh: 630 Ngh301. Kích thước: 29cm.

Nội dung:

Đề tài tập trung vào vào hai vấn đề chính là đánh giá thực trạng của hiện tượng xâm nhập mặn tại huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh, đo lường và phân tích khả năng thích nghi của hộ sản xuất đối với hiện tượng xâm nhập mặn. Từ đó đề xuất các phương án thích nghi của hộ sản xuất đối với hiện tượng xâm nhập mặn., ...

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.