foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Hồng Dẫn; PGS. TS. Võ Thành Danh (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2012

Mô tả: 81Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 658.5 D121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Mục tiêu chung

Đề tài được nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV trong giai đoạn sắp tới.

Mục tiêu cụ thể

Từ mục tiêu tổng quát của luận văn, mục tiêu cụ thể được thể hiện qua:

- Đánh giá thực trạng của các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy; PGS. TS. Nguyễn Văn Sĩ (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM. Năm: 2012

Mô tả: 70Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 332.1 Th523. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về dịch vụ Ngân hàng, xác định những nhân tố tác động đến quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, chỉ ra những cơ hội, thách thức đối với quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng ở nước ta hiện nay.

Đánh giá đúng thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long trong thời gian qua, nêu lên những thành tựu đạt được, chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại. Từ đó đề xuất những giải pháp có tính khả thi để phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại NHNo & PTNT VN nói chung và của NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long nói riêng.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng; TS. Trần Hà Minh Quân (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM. Năm: 2012

Mô tả: 84Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 338.9 H531. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Mục tiêu chung:

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường cho mạng di động MobiFone tại tỉnh Trà vinh, qua đó giúp Mobifone mở rộng thị phần và nâng cao giá trị thương hiệu cũng như lòng trung thành của khách hàng trong việc sử dụng mạng MobiFone.

Đưa ra chiến lược phát triển phù hợp.

Mục tiêu cụ thể:

Phân tích thực trạng thị trường mạng điện thoại di động MobiFone tại Trà Vinh qua các năm 2009, 2010 và đầu năm 2011.

Phân tích về thực trạng thương hiệu mạng điện thoại di động MobiFone và một số mạng di động khác qua nhận thức của khách hàng. Trên cơ đó phân tích hành vi và thái độ của khách hàng trong quá trình chọn lưa mạng điện thoại di động phù hợp để sử dụng.

Tìm hiểu thị hiếu, lòng trung thành, mức độ quan tâm đến sản phẩm, yếu tố tác động đến việc sử dụng thương hiệu của khách hàng.

Xây dựng chiến lược và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển thị trường mạng điện thoại di động Mobifone tại tỉnh Trà Vinh

Register to read more ...

Tác giả: Trần Lợi; TS. Đỗ Văn Xê (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2010

Mô tả: 79Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 338.17361 L462. Vị trí: Phòng đọc.

 

Register to read more ...

Tác giả: Lê Trung Hiếu; PGS.TS Hoàng Đức(người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM. Năm: 2011.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 H309. Vị trí: phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

- Nghiên cứu về thẻ thanh toán và dịch vụ thẻ thanh toán, một công cụ thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại gắn liền với sự phát triển công nghệ thông tin ngân hàng và những tiện ích mà thẻ thanh toán mang lại cho khách hàng, cho ngân hàng và cho nền kinh tế.

- Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ thẻ của Vietinbank Trà Vinh trong những năm qua (2006 – 2010) để đánh giá tình hình kinh doanh thẻ và định hướng cho hoạt động thẻ thanh toán của Ngân hàng.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của Vietinbank Trà Vinh trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực hiện nay.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.