foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Phương; TS. GVC. Ngô Thị Ánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.83/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV Trà Vinh, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Trà Vinh với các NHTM khác trên địa bàn trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Phương Thành; TS. Ngô Quang Huân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1753/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn ngân hàng của DNSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại BIDV Trà Vinh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị giúp BIDV Trà Vinh đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn cho DNSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến; PGS. TS. Trương Đông Lộc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lê Thị Thủy Tiên; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ số hóa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh. Từ đó đề xuất hàm ý quản trị cải thiện các nhân tố góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ số hóa của ngân hàng trong thời gian tới.

 

Tác giả: Huỳnh Ngọc Bên; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.32/ B254. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thị trường bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, nghiên cứu thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Trà Vinh, thu thập và xử lý một cách có hệ thống và toàn diện về các thông tin về thị trường, xác định thực trạng thị phần bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, cụ thể theo phân chia địa lý và theo đối tượng khách hàng, phát hiện điểm mạnh và điểm yếu bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, xác định các nguyên nhân chính cản trở sự phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh, giúp cho Prudential Việt Nam nắm bắt một cách đầy đủ, chính xác, để đưa ra quyết định đúng đắn trong việc phát triển thị trường Trà Vinh. Tìm giải pháp khắc phục các điểm yếu nhằm gia tăng thị phần thị trường bảo hiểm nhân thọ của Prudential Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.