foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Mười; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342 / M558. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đế ý định mua rau an toàn (RAT) của người dân tại tỉnh Trà Vinh nhằm đưa ra một số hàm ý và các kiến nghị giúp cho người dân hiểu về RAT.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua RAT của người dân tại tỉnh Trà Vinh;

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định mua RAT của người dân tại tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một số hàm ý chính sách để người dân hiểu nhằm giúp nâng cao ý định mua RAT của người tiêu dùng tại tỉnh Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Phan Hoàng Sự; PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / S550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của Chi cục Thuế thị xã Duyên Hải; từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Chi cục Thuế.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của CCT thị xã Duyên Hải;

Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của CCT thị xã Duyên Hải.

 

Tác giả: Phan Kiên Tâm; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / T120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài xây dựng mô hình phân tích sự hài lòng đối với chất lượng tuyên truyền hỗ trợ về thuế, nhằm tìm ra đâu là nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng tuyên truyền hỗ trợ về thuế và tỉ lệ ảnh hưởng của chúng ra sao, từ đó đề xuất hàm ý quản trị phù hợp với khả năng và đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng công tác tuyên truyền hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng tuyên truyền hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất hàm ý quản trị góp phần cải thiện sự hài lòng đối với chất lượng tuyên truyền hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu.

 

 

Tác giả: Dương Kim Hậu; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.11 / H125. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ở Trường Đại học Trà Vinh nhằm đưa ra những hàm ý quản trị để nâng cao khả năng về ý định khởi nghiệp của sinh viên.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên;

- Đo lường mức độ tác động của các yếu tố đến ý định khởi nghiệp;

- Đề xuất một số hàm ý quản trị rút ra từ kết quả nghiên cứu nhằm tạo động lực khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên.

 

 

Tác giả: Phan Thị Thanh Huyên; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / H527 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín dụng ngân hàng của khách hàng cá thể vay kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát thực trạng tín dụng khách hàng cá thể vay kinh doanh của các Ngân hàng Thương Mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Xác định, đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới tiếp cận tín dụng ngân hàng của các khách hàng cá thể vay kinh doanh tại các Ngân hàng Thương Mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất hàm ý quản trị nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng ngân hàng của khách hàng cá thể vay kinh doanh trong thời gian tới.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.