foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Linh; TS. Phạm Đức Kỳ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.068 / L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Định vị Văn hóa doanh nghiệp tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh từ năm 2018 và định hướng đến năm 2023

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định và phân tích mô hình Văn hóa doanh nghiệp tại Bưu điện tỉnh Trà Vinh từ năm 2018 và đề xuất giải pháp định hướng VHDN đến năm 2023.

 

 

Tác giả: Cao Thị Xuân Mai; TS. Phạm Đức Kỳ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 / M103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến mức độ gắn bó đối công việc của công nhân viên tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ gắn bó công việc của công nhân viên tại Công ty.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn bó công việc của công nhân viên tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre;

- Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm tăng cường và duy trì mức độ gắn bó công việc của công nhân viên tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre.

 

 

Tác giả: Trần Trọng Khuyến; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 / Kh527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử để từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Agribank CN Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Agribank CN Trà Vinh;

- Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Agribank CN Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Agribank CN Trà Vinh.

 

Tác giả: Giang Thị Sa Mênh; TS. Nguyễn Hải Quang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12 / M256. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch Trà Cú và từ đó đề xuất hàm ý chính sách góp phần thuận lợi cho khách hàng cá nhân quyết định vay vốn tại PGD Trà Cú.

Mục tiêu cụ thể:

-Phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại PGD Trà cú;

- Phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại PGD Trà cú;

Đề xuất hàm ý chính sách góp phần thuận lợi cho khách hàng cá nhân quyết định vay vốn tại PGD Trà Cú.

 

 

Tác giả: Phan Minh Phúc; PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.47910959786 / V121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác Quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích khái quát đặc điểm nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh;

- Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh;

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.