foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thị Yến Oanh; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.827 / Ch125. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng về tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các HTX NN trên địa bàn huyện Châu Thành từ năm 2012 đến 2017, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế và từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả HTX NN huyện Châu Thành nói riêng và HTX NN của tỉnh Trà Vinh nói chung.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về tổ chức sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX NN trước và sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX NN trên địa bàn huyện Châu Thành;

Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các HTX NN trên địa bàn huyện Châu Thành, giai đoạn 2018 – 2022.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.