foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Ngọc Phương; PGS. TS. Trương Đông Lộc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2070959785 / Ph561 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm cải thiện tình hình tuân thủ thuế của doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về tuân thủ thuế, nội dung của tuân thủ thuế;

- Xây dựng thang đo các nhân tố và đo lường sự ảnh hưởng các nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

- Đề xuất các hàm ý chính sách để nhằm cải thiện tình hình tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.