foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Giang Thị Sa Mênh; TS. Nguyễn Hải Quang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12 / M256. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch Trà Cú và từ đó đề xuất hàm ý chính sách góp phần thuận lợi cho khách hàng cá nhân quyết định vay vốn tại PGD Trà Cú.

Mục tiêu cụ thể:

-Phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại PGD Trà cú;

- Phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại PGD Trà cú;

Đề xuất hàm ý chính sách góp phần thuận lợi cho khách hàng cá nhân quyết định vay vốn tại PGD Trà Cú.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.