foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Trọng Khuyến; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 / Kh527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử để từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Agribank CN Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Agribank CN Trà Vinh;

- Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Agribank CN Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Agribank CN Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.