foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Thị Xuân Mai; TS. Phạm Đức Kỳ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 / M103. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến mức độ gắn bó đối công việc của công nhân viên tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ gắn bó công việc của công nhân viên tại Công ty.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn bó công việc của công nhân viên tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre;

- Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm tăng cường và duy trì mức độ gắn bó công việc của công nhân viên tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.