foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Thị Thanh Huyên; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / H527 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín dụng ngân hàng của khách hàng cá thể vay kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát thực trạng tín dụng khách hàng cá thể vay kinh doanh của các Ngân hàng Thương Mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Xác định, đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới tiếp cận tín dụng ngân hàng của các khách hàng cá thể vay kinh doanh tại các Ngân hàng Thương Mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất hàm ý quản trị nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng ngân hàng của khách hàng cá thể vay kinh doanh trong thời gian tới.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.