foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Kiên Tâm; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / T120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài xây dựng mô hình phân tích sự hài lòng đối với chất lượng tuyên truyền hỗ trợ về thuế, nhằm tìm ra đâu là nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng tuyên truyền hỗ trợ về thuế và tỉ lệ ảnh hưởng của chúng ra sao, từ đó đề xuất hàm ý quản trị phù hợp với khả năng và đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng công tác tuyên truyền hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng tuyên truyền hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất hàm ý quản trị góp phần cải thiện sự hài lòng đối với chất lượng tuyên truyền hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.