foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Mười; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342 / M558. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đế ý định mua rau an toàn (RAT) của người dân tại tỉnh Trà Vinh nhằm đưa ra một số hàm ý và các kiến nghị giúp cho người dân hiểu về RAT.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua RAT của người dân tại tỉnh Trà Vinh;

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định mua RAT của người dân tại tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một số hàm ý chính sách để người dân hiểu nhằm giúp nâng cao ý định mua RAT của người tiêu dùng tại tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.