foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Bảo Lộc; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / L451 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm tại chợ truyền thống của người tiêu dùng tỉnh Trà vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng các nhân tố ảnh hưởng đến ý đinh lựa chọn chợ truyền thống của người tiêu dùng tỉnh Trà Vinh;

- Xác định mức độ ảnh hưởng đến ý đinh mua sắm tại chợ truyền thống của người tiêu dùng tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một số kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu cho sẽ làm cơ sở giúp các doanh nghiệp định hướng chiến lược phân phối sản phẩm nhằm phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống kênh bán lẻ truyền thống trên địa bàn Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.