foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Mến; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.4012/ M254. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Vạn Thành đến năm 2023.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh;

- Phân tích các yếu tố môi trường bên trong, bên ngoài tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Xây dựng các chiến lược kinh doanh cho Công ty;

- Lựa chọn chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược cho Công ty đến năm 2023.  

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.