foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Văn Thinh; PG. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8/ Th312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

 Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing của Công ty TNHH MTV xăng dầu Đồng Hương và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV xăng dầu Đồng Hương trên địa bàn huyện Càng Long.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.