Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Tú; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.83/ T500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích tình hình hoạt động marketing cho sản phẩm sim ba khía, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm sim ba khía tại MobiFone tỉnh Trà Vinh.