Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.17520959786/ Tr106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh Trà Vinh (Agribank Trà Vinh), trên cơ sở đó gợi ý một số hàm ý quản trị nhằm gia tăng nguồn vốn huy động.