Tác giả: Diệp Phương Thúy; TS. Trương Thị Bé Hai (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.30959785/ Th522. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích khái quát nguồn nhân lực của Cục Thuế tỉnh Bến Tre; phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực của Cục Thuế tỉnh Bến Tre; đề xuất các Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho Cục Thuế tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.