foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Văn Út; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.34/ U522. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các khái niệm, nội dung có liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, trên cơ sỡ lý luận đó tác giả liên hệ, phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa tổ chức tại Agribank tỉnh Trà Vinh. Qua đó, đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện VHDN tại Agribank tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.