foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Na Qui; TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Qu300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;

- Phân tích và đánh giá thực trang công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh. Việc đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để thấy được những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.