Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng; TS. Trần Hà Minh Quân (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM. Năm: 2012

Mô tả: 84Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 338.9 H531. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Mục tiêu chung:

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường cho mạng di động MobiFone tại tỉnh Trà vinh, qua đó giúp Mobifone mở rộng thị phần và nâng cao giá trị thương hiệu cũng như lòng trung thành của khách hàng trong việc sử dụng mạng MobiFone.

Đưa ra chiến lược phát triển phù hợp.

Mục tiêu cụ thể:

Phân tích thực trạng thị trường mạng điện thoại di động MobiFone tại Trà Vinh qua các năm 2009, 2010 và đầu năm 2011.

Phân tích về thực trạng thương hiệu mạng điện thoại di động MobiFone và một số mạng di động khác qua nhận thức của khách hàng. Trên cơ đó phân tích hành vi và thái độ của khách hàng trong quá trình chọn lưa mạng điện thoại di động phù hợp để sử dụng.

Tìm hiểu thị hiếu, lòng trung thành, mức độ quan tâm đến sản phẩm, yếu tố tác động đến việc sử dụng thương hiệu của khách hàng.

Xây dựng chiến lược và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển thị trường mạng điện thoại di động Mobifone tại tỉnh Trà Vinh

Register to read more ...