Tác giả: Lê Thị Thanh Thúy; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.743/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động marketing đối với dich vụ cho vay mua ô tô tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh; từ đó, đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm phát triển dịch vụ cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh