foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trọng Lăng; PGS. TS. Lê Văn Hảo (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 182Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 302.54083/ L116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định cơ sở lý luận và chỉ ra thực trạng hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm thúc đẩy hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy; PGS. TS. Lê Thị Minh Loan (người hướng dẫn).

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm: 2020.

Mô tả: 190Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 302.3/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng kĩ năng giao tiếp trong hoạt động học tập của sinh viên Khmer, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng và xác định sự ảnh hưởng của kĩ năng giao tiếp trong hoạt động học tập đến kết quả học tập của sinh viên Khmer, luận án đề xuất một số biện pháp nâng cao kĩ năng giao tiếp trong hoạt động học tập trên lớp cho sinh viên Khmer.

 

Tác giả: Phạm Văn Tuân; PGS. TS. Trần Tuấn Lộ (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐHSP TP. HCM. Năm: 2010

Mô tả: 93Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu thực trạng tính tích cực học tập môn Tâm lý học đại cương của sinh viên hệ đại học Trường Đại học Trà Vinh. Qua đó đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao tính tích cực học tập môn Tâm lý học đại cương của sinh viên.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Minh Như Hương; PGS. TS Nguyễn Công Khanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Năm: 2011.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 302 H561. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Nghiên cứu làm rõ thực trạng kỹ năng xã hội của học sinh trung học cơ sở Thành phố Trà Vinh, phát hiện những điểm mạnh và yếu về kỹ năng xã hội của các em, qua đó đề xuất những biện pháp tác động tâm lý phù hợp giúp phát triển kỹ năng xã hội cho học sinh trung học cơ sở.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn