foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Minh Như Hương; PGS. TS Nguyễn Công Khanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Năm: 2011.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 302 H561. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Nghiên cứu làm rõ thực trạng kỹ năng xã hội của học sinh trung học cơ sở Thành phố Trà Vinh, phát hiện những điểm mạnh và yếu về kỹ năng xã hội của các em, qua đó đề xuất những biện pháp tác động tâm lý phù hợp giúp phát triển kỹ năng xã hội cho học sinh trung học cơ sở.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn