foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Hằng; PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng  (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.4/ H116. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

The aim of the study is to examine the effects of the process approach to teaching reading on the tenth graders’ reading comprehension and the student’s attitudes toward the process approach.

Tác giả: Phan Chí Thật; PGS. TS. Nguyễn Văn Lợi  (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 420.7/ Th124. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

In order to investigate the implication of TBLT in high school classrooms in the Vietnamese context, the research was conducted to explore high school students' motivation through TBLT and their writing performance through TBLT at a high school in Kien Giang. This research may provide the teachers an awareness of implementing TBLT in teaching writing in the present context.

 

Tác giả: Phan Thiện Triệu; PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng  (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2/ Tr309. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

The aim of this research is to investigate the effects of the four strands by Paul Nation on grammar acquisition. Remarkably, the research has two objectives. The first objective the researcher wants to investigate is the effects of the four strands on students’ grammar acquisition. The second one is their attitude towards learning English grammar with the four strands.

Tác giả: Đào Ra Ta Na; TS. Nguyễn Huỳnh Trang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.24071/ N100. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

The current study is carried out to achieve two research objectives. The first objective is to find out the attitude of a group of seventh-graders towards using pictures to learn vocabulary in their English classes. The second objective is to examine the impact of using pictures on vocabulary learning among this group of EFL learners.

 

Tác giả: Đỗ Minh Luân; TS. Nguyễn Tấn Lộc (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.34/ L502. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

The overall aim of this study is to look into EFL teachers’ cognitions and classroom practices regarding pronunciation instruction in tertiary EFL educational institutions in the Mekong Delta, Vietnam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn