foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Yến Duy; TS. Châu Thị Hoàng Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2/ D522. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The objectives of the research are to help EFL (English as a Foreign Language) YLLs improve vocabulary learning and retention over time and to foster their positive attitude through the PWIM.

 

Tác giả: Phạm Thị Chương; TS. Nguyễn Trung Cang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.4/ Ch561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The research was carried out to fulfil two aims: The main objective of this study is to find out how the use of visual aids affects EFL 9th graders’ reading comprehension and another aim is to investigate students' attitudes towards the use of visual aids in their reading comprehension lessons.

 

Tác giả: Phan Thị Trúc Ly; PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 808.042/ L600. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

This study investigates the effect of portfolios on paragraph writing skills at a secondary school in Kien Giang province and explores students’ attitudes toward the use of portfolios

 

Tác giả: Quách Quốc Cường; PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 808.042/ C561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The aim of this research is to find out the effects of peer assessment on students’ writing and to identify their attitudes towards using peer assessment in their writing.

 

Tác giả: Tống Kiều Nương; TS. Nguyễn Trung Cang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.3/ N561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Firstly, it aims at investigating the effects of using games in speaking classes on students' speaking performances. Secondly, it explores students’ attitudes towards using games in speaking classes.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn