foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Lưu Xuân Mới.

Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm. Năm XB: 2006. Mô tả: 207Tr, kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương I: Khoa học và nghiên cứu khoa học. Chương II: Đề tài nghiên cứu khoa học. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu khoa học. Chương 4: Trình tự nghiên cứu khoa học. Chương 5: Viết công trình nghiên cứu khoa học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn