foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Vũ Cao Đàm.

Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2006. Số trang: 207Tr.

Nội dung:

Phần 1: Đại cương về nghiên cứu khoa học. Phần 2: Lý thuyết khoa học. Phần 3: Lựa chọn và đặt tên đề tài. Phần 4: Xây dựng luận điểm khoa học. Phần 5: Chứng minh luận điểm khoa học. Phần 6: Trình bày luận điểm khoa học. Chương 7: Tổ chức thực hiện đề tài. Phụ lục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn