foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Trường Cao đẳng Xây dựng.

Nhà xuất bản Xây dựng. Năm XB: 2004.

Mô tả: 92Tr. Kích thước: 19x27m.

Nội dung:

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thống kê học. Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê. Chương 3: Điều tra chọn mẫu. Chương 4: Phân tổ thống kê. Chương 5: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội. Chương 6: Hồi quy và tương quan. Chương 7: Dãy số biến động theo thời gian. Chương 8: Chỉ số thống kê.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn